“Vasgevang? Nee, vrygekoop” – jou reaksie asseblief

Ek het na aanleiding van die artikel wat in Rapport van 25 Oktober 2009 verskyn het, heelwat terugvoer ontvang. Dankie daarvoor. Soos julle waarskynlik weet, handel die artikel wat in Juig! verskyn het, oor Ina Neeleman wat onder meer skryf dat homoseksuele mense heteroseksueel kan word indien hulle onder meer ’n verhouding met God het. Ek het na aanleiding van hierdie artikel ’n klag teen die tydskrif by die persombudsman aanhangig gemaak. Ek plaas die artikel hier, asook reaksie wat van dr. Jean du Plessis, Lidia Theron en Laurie Gaum ontvang is.

Wat is jou mening hieroor? Laat hoor jou stem deur aan Juig! ’n e-pos te stuur by info . Stuur asseblief vir ons ’n afskrif van jou e-pos na vuurkairos .

Hy Juig! nie oor kerktydskrif

2009-10-24 23:56

Johannes de Villiers

Nie met ’n gejuig nie, maar ’n gebrom.

Dit is hoe mnr. Johan Strydom gereageer het toe hy die jongste uitgawe van die Christelike tydskrif Juig! opgetel het.

Strydom, die redakteur van VuurKairos, ’n webjoernaal vir gay Christene, het ’n amptelike klag by die persombudsman teen dié tydskrif aanhangig gemaak nadat Juig! ’n artikel gepubliseer het oor hoe gay mense van homoseksualiteit genees kan word.

Strydom was voorheen in die nuus toe hy die NG gemeente Moreletapark in Pretoria suksesvol gedagvaar het nadat dié kerk hom afgedank het omdat hy gay is.

Dié keer het hy die stryd opgeneem oor die artikel “Vasgevang? Nee vrygekoop” waarin ’n Juig!-korrespondent, Ina Neele­man, skryf homoseksuele mense kan heteroseksueel word indien hulle onder meer ’n verhouding met God het, by ’n kerk en selgroep aansluit en opreg aanvaar “dat dit ’n drog­redenasie is om te sê jy kan nie van homoseksualisme bevry word nie”.

Sy vertel ook hoe sy ná ’n jare lange stryd heteroseksueel geword het.

Strydom meen die artikel wakker diskriminasie teenoor gays aan en grens aan geloofs­terrorisme. “En dít deur ’n geestelike tydskrif.”

In sy klag skryf hy dat Juig! hul eie kernwaardes oortree. Juig! beweer in dié opsomming van hul waardes dat hulle nie teen mede-Christene baklei nie, maar Stry­dom meen hulle maak gay Christene verdag. Juig! beweer ook dat hulle die Liggaam van Christus wil verenig, maar Strydom meen hulle saai net twis. Juig! ignoreer boonop volgens Strydom alternatiewe Skrifinterpretasies.

Erin Georgiou, redakteur van Juig!, meen as Strydom nie van hul artikels hou nie, hoef hy die tydskrif bloot nie te lees nie. “Dis ’n Christentydskrif vir Christene. Ons leringe kom letterlik uit die Bybel.”

Mnr. Joe Thloloe, persombudsman, het bevestig dat hy Dinsdag die klag ontvang het.

– Rapport

Dr. Jean du Plessis, skrywer van o.m. “Oor gay wees” het aan ons die volgende brief geskryf: Net die feit dat daar in Juig! nog gepraat word van “genesing” en van die “perverse gees van homoseksualiteit”, dui op absolute onkunde oor die onderwerp. Hierdie soort spseudo-godsdienstige snert veroorsaak soveel onnodige pyn en verwarring by sommige gay mense en hulle familie. Elke onverantwoordelike artikel soos “Vasgevang? Nee vrygekoop” is genoeg om iemand wat sukkel met selfaanvaarding, tot depressie en selfmoord te dryf.

Volgens Erin Georgiou kom Juig! se leringe letterlik uit die Bybel. Waar was hierdie redakteur die afgelope paar dekades terwyl daar so baie navorsing gedoen is oor seksuele oriëntasie en oor die hermeneutiek van die Bybel m.b.t. hierdie saak? Baie persoonlike vooroordele kan geregverdig word deur ’n teks of twee (dikwels met ’n letterlike interpretasie en buite konteks) uit die Bybel by te sleep. Dink maar aan slawerny, apartheid, en verskeie ander wandade teen die mensdom wat deur Christene met die Bybel onder die arm geregverdig is. God is ver verhewe bo die kleinlike vooroordele wat dikwels in die kerke verkondig word. Wanneer ’n mens die etiek van Christus as riglyn neem, vervaag die relevansie van baie van die detail in die Bybel. Ons vergeet dat Christus ook gerebelleer het teen die kerk van daardie tyd. Baie dinge wat in die Bybel staan is nie versoenbaar met die etiek van Christus nie. Wat het Christus nou weer oor gay mense gesê? Dink ’n bietjie!

God het nie ’n fout gemaak toe gay mense geskep is nie. Hou dus op om ons te benader asof ons die uitskot van die skepping is. Hou op om ons te probeer “genees” of herstel tot dit wat julle in julle eie arrogansie as “goed en heel” beskou. Roei liewe die homofobie in julle eie geledere uit en help gay mense om met selfrespek en sinvol te leef binne hulle eie werklikheid.

DR JEAN DU PLESSIS

Kliniese sielkundige & Opvoedkundige konsultant

M.A. (Unisa) BA(HONS), S.O.D., Ph D. (Stellenbosch)

Lidia Theron, skrywer van “Jy bly my kind” skryf die volgende:

Ek verwys na die artikel oor Johan Strydom in Rapport van 25 Oktober 2009. Ek het self ook en wel met toenemende ontsteltenis die artikel Vasgevang? NEE, Vrygekoop? in die November uitgawe van Juig! gelees.

Ek het ‘n in-diepte studie oor homoseksualiteit gedoen en my onomwonde mening is dat geen mens van homoseksualiteit ‘bevry’ kan word nie. Wanneer enige persoon so ‘n belydenis doen en dit is waar, was die persoon in die eerste plek nooit homoseksueel nie. Die ander moontlikheid is dat die persoon bloot ‘n emosionele besluit, dikwels onder groot druk van ouers of hulle kerk, geneem het om nie homoseksueel te wil wees nie. Deur dan selibaat te leef, beteken nie dat ‘n mens se seksuele natuur afgelê is nie. Sou so ‘n persoon later in die huwelik tree, sal dit teen ‘n baie hoë prys wees. So ‘n huwelik kan net suksesvol wees wanneer die ‘n persoon – moontlik in geloof – voortdurend sy of haar natuurlike behoeftes sal onderdruk. Dit is ‘n baie hoë prys om te betaal. Dit het al male sonder tal tot ernstige sielkundige probleme en selfs selfmoord gelei.

Ek kan nie anders nie, as om ernstig beswaar te maak teen die plasing van sulke artikels van valse hoop. Om te beweer dat alles by God moontlik is en dat Hy jou van homoseksualiteit kan verlos, staan vir my gelyk daaraan as sou ek vir God bid om my bruin oë na blou te verander. Die tydskrif se kommentaar op Johan Strydom se reaksie dat as hy nie daarvan hou nie, dan hoef hy dit nie te lees nie is inderdaad waar, maar gewoon onverantwoordelik. Nie hy of ek kan keer dat baie ongelukkige jong mense vol skuldgevoelens oor hulle gebore natuur, dit lees nie.

Ek sou veel eerder graag wou sien dat die kerk wat direk vir hierdie jongmense se skuldgevoelens verantwoordelik is, in liefde en sonder oordeel, na hulle wou uitreik en hulle help om ook in geloof, tot wasdom te groei. Gelowige mense wat ook hul geloof bely het met: Ek het Jesus Christus as my persoonlike Verlosser aangeneem. Eerder as om tussen so ‘n jong mens en God in te meng en die homoseksueel tot die hel te verdoem. Dit kom vir my neer op arrogansie.

Lidia Theron (skrywer van Jy bly my kind)

Laurie Gaum skryf:

Ek sit graag my stem by die van ander om my teleurstelling te laat aanteken oor die artikel "Vasgevang? Nee Vrygekoop" in julle vorige "Juig!"-uitgawe. Hoewel ons oor die saak mag verskil, maak dit my seer om te dink wat die implikasie vir baie mense is wat hierdie artikel lees en na my mening nie die onvoorwaardelike liefde, genade en vryspraak van God sal raakhoor en belewe nie; eerder die teendeel. As gay Christen en geroepene van God hoop en vertrou ek dat julle ook ander stemme oor hierdie onderwerp sal laat hoor wat net soveel aan die Bybel vashou, maar dit anders oor hierdie saak lees.

Groete in Christus!

(ds) Laurie Gaum

Advertisements

3 responses to ““Vasgevang? Nee, vrygekoop” – jou reaksie asseblief

 1. Om te veronderstel of ‘n stelling te maak dat enige mens kan “kies” om heteroseksueel te word, is soos om te kan kies om jou velkleur te verander as jy onderdruk of veroordeel word vir jou sogenaamde “andersheid”. Deur die eeue en geslagte heen is daar al soveel keer “regverdiging” gevind vir die “voorreg” om te mag onderdruk en dit nogals alles volgens en uit die Woord?

  My hare rys by die blote gedagte dat deur ander te veroordeel vir iets waaroor geen mens ‘n keuse het nie, te veel mense hulleself in God se plek aanstel en so terloops tussen die lyne deur op ‘n baie arrogante wyse dan eintlik indirek vir die Here sê dat Hy nie naastenby bevoeg is om te skep nie, aangesien Hy “foute” maak. Wat het geword van Johannes 3:16: “Want so lief het God die wêreld gehad (en het steeds) dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat ELKEEN wat in Hom (Jesus) glo, die ewige lewe sal beërf? Die niegste is dat ons Jesus as verlosser moet aanneem, ons velkleur, kleur van ons hare, oë of seksuele orientasie het niks daarmee te maak nie. Wat saakmaak, sê die Here (Kol 3:11) is Ek en Ek woon in julle. Ek wonder oor die moontlikheid dat die Here dalk vir die samelewing en vir sommige mense, gay kinders gegee het, om hulle te leer van onvoorwaardelike liefde en hoeveel van hulle gesien in hierdie lig, werklik die liefde van Jesus weerspiëel? Is God dan nie liefde nie? (1 Joh 4) En waar daar liefde is (ware liefde) nie gefeinsde of geforseerde liefde nie, is daar geen vrees nie? Rom 2 stel dit tog so duidelik dat hy wat ‘n ander veroordeel, skuldig is aan presies dieselfde in die oë van die Here. Moet ‘n mens dan aflei dat daar heelwat meer gay mense is as wat die meeste wil erken?

  Glo my, geen mens sal uit eie keuse ‘n lewe van verwerping, verdoemenis, belediging, miskenning – noem maar op – kies uit vrye wil nie, elkeen van ons wil behoort, het die behoefte om liefgehê te word, om veilig te voel, dis hoe ons geskape is. Besef ons werklik hoeveel eendag voor die Regter gaan moet staan omdat ons ‘n liefdelose, onverdraagsame, ongasvrye volk geword het? Terloops – dit is die rede waarom Sodom en Gomorra vernietig is, Esegiël 16:49-50 en die feit dat hulle nie die Here gedien het nie, maar in afgodediens verval het. Mammon is ook ‘n afgod, so is alkohol, seks, nikotien, dwelms, party mense se huise en voertuie het afgode geword……as die Here nie 1ste staan in jou lewe nie, is daar ‘n probleem, want dan het jy ‘n afgod en sê die Here dan nie:”Ek is ‘n jaloerse God, jy sal geen afgode voor my hê nie”?

  Wat sê Jesus oor homoseksuele mense? Absoluut niks. Die woord homoseksueel is nie deel van die oorspronklike geskrifte nie, dit is ingeskryf dmv interpretasie, waarsku die Woord nie dat ons niks mag toevoeg of wegneem van die Woord nie? Maar steeds kom die oordeel geeneen van ons toe nie en die Here waarborg dat ELKEEN wat Jesus aangeneem het as Verlosser, die ewige lewe sal beërf.

 2. Ewald Scheffler

  Met wat hierbo staan, stem ek saam. Dit gebeur soms dat iemand wat homoseksueel is, beland in ‘n huwelik met iemand van die ander geslag. Dat die huwelik van so ‘n paartjie nie regtig werk sover dit seksuele liefde aangaan nie, is ‘n probleem. En ons kan maar erken, mense trou gewoonlik in die eerste plek weens hul seksuele geaardheid: Iemand kan sterk in die homoseksuele rigting neig, en iemand anders weer in die heteroseksuele rigting. Aan die ander kant is ‘n minderheid van sulke mense nie sterk seksueel belustig nie. En so ‘n huwelik kan funksioneel wees wat vriendskaplike en onbaatsugtige (caring) liefde betref. Dit is vir ‘n paartjie in so ‘n huwelik om self (waar moontlik met sielkundige hulp) te besluit wat vir hulle die beste is. Dis vir die res van ons om hulle voorspoed, vreugde en plesier (!) toe te wens, en in die stilligheid vir hulle te bid.

 3. Anneliese

  Ek stem ook nie saam met die artikel van die tydskrif nie, dit los niks op nie en plas mense onder ‘n valse waanhoop. As dit nie was vir die druk van buite af van kerke en mense en ons houdings teenoor homoseksualiteit sou in ons eie familie iemand nie selfmoord gepleeg het nie, hulle is ook mense net soos ons. Help eerder om hulle geloof te versterk en te aanvaar net soos ons ook dit elke dag nodig het. Wie is ons om mense te veroordeel en op die verkeerde pad te lei? Dit is nie wat Jesus wou gehad het nie.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s